Over ons

Dutch Ventus B.V. is een joint venture van Home Turbine B.V. en Blue Tree Energy B.V. Beide bedrijven zijn reeds jaren actief op het gebied van engineering en sales van windturbines, kennen de markt en werken samen met competente partners. DutchVentus wordt geleidt door een sterk team met jarenlange ervaring in de high-tech industrie.

Missie & Visie

DutchVentus is een onderneming die voortdurend werkt aan optimalisering van toepassingen van windturbines die in een omgeving met windturbulentie, dicht bij de eindgebruikers, complementair zijn aan andere duurzame energiebronnen en met minder nadelige effecten voor de omgeving dan de traditionele grote open wiek windturbines.

Met windturbines van DutchVentus wordt een bijdrage geleverd aan de energietransitie met als doel om te komen tot een groter aandeel duurzame energieopwekking ten behoeve van (een collectief van) bedrijven, instellingen en huishoudens.