Marker Wadden | LiveFree

De nederzetting op de Marker Wadden is een geheel duurzaam en zelfvoorzienend. Elektriciteit wordt ter plekke opgewekt met zonnepanelen en als reservebron hebben we samen met LiveFree onze ’slapende’ windturbine bij de haven mogen plaatsen, die automatisch omhoog gaat wanneer extra elektrische energie nodig is. Water komt uit een lokale bron en wordt ter plekke afgevoerd en gezuiverd. Het eiland is niet aangesloten op het landelijke netwerk van elektriciteit, gas, drinkwater of riolering en is daarmee het eerste off-grid eiland van Nederland.